fbpx

iv-kanavien puhdistus

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

 

Alan ammattilaisten keskustellessa ilmanvaihsosta ja sisäilmasta, saattaa keskustelussa sinkoilla sellaisia sanoja, johon et kiinteistön käyttäjä tai asukkaana ole törmännyt. Päätimme siksi tehdä lyhyen tiivistelmän, mitä mikäkin sana tarkoittaa.

 

ILMANVAIHTO / IV-JÄRJESTELMÄ = ilmanvaihdolla tarkoitetaan koneellista tulo- ja poistoilmanvaihto, koneellista poistoilmanvaihtoa sekä painovoimaista ilmanvaihtoa. Koneellisessa tulo ja poistoilmanvaihdossa ja koneellisessa poistoilmanvaihdossa ilmaa tuotetaan kiinteistöön koneellisesti, kun taas painovoimainen ilmanvaihto toimii korkeuteen, lämpötilaeroon sekä tuulen nopeuteen perustuen. Painovoimainen ilmanvaihto edellyttää lisäksi riittävää korvausilman saantia kiinteistöön

 

ILMANVAIHTOVENTTIILI = ilmanvaihtoventtiilillä tarkoitetaan koneellisen tai painovoimaisen ilmanvaihdon venttiiliä. Venttiilit voivat olla tuloilmaventtiileitä, poistoilmaventtiileitä tai korvausilmaventtiileitä, siirtoilmaventtiileitä.

 

TULOILMAVENTTIILI = koneellisen tuloilmanvaihdon venttiili, jonka kautta tilaan tai kiinteistöön tuodaan suodatettua tai suodattamatonta tuloilmaa

 

POISTOILMAVENTTIILI = koneellisen poistoilmanvaihdon venttiili, jonka kautta tilasta tai kiinteistöstä poistetaan ilmaa suodatettuna tai suodattamattomana

 

KORVAUSILMAVENTTIILI = yleensä taloyhtiön ikkunan päälllä oleva rakoventtiili, jonka kautta taloyhtiön asuntoon tuodaan korvaavaa ilmaa. Ikkunafirmat yleensä alimitoittavat asuntojen korvausilma riittävyyden. Korvausilmaventtiileitä on saatavilla useita eri merkkejä ja malleja. Korvausilma tulisi pyrki tuomaan 300-400mm korkeuteen katonrajasta, jotta korvausilma ehtii lämmetä ennen asunnon oleskeluvyöhykkeelle pääsyä.

 

LTO = koneellisen ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, jolla tarkoitetaan lämmöntalteenottoa levylämmönsiirtimellä, kuutiolla, pyörivällä kiekolla tai nestekiertoisella lämmöntalteenotolla

 

VIKA/PUUTE/HAVAINTO = vika tai puute, joka raportoidaan huoltoraporttiin asiakkaalle. Vika ja puute / havainto valokuvataan huoltoraporttiin

 

SÄÄTÖPELTI = ilmanvaihdon säätöpelti, joka avulla hallitaan kanavassa olevaa ilmamäärä. Säätöpelti voi olla mitattavissa oleva säätöpelti, jossa on mittayhteet tai ns. kertasäätöpelti, jossa ei ole mittayhteitä

 

IMSSI = sähkötoiminen (heikkovirta) vakioilmavirtasäädin, jolla säädetään kanavassa tai tilassa kulkevaa ilmavirtaa. Vakioilmavirtasäädin voidaan asetella säätökapulalla, automaatiosta tai itse vakioilmavirtasäätimestä. Vakioilmavirtasäätimellä voidaan tarpeen mukaistaa tilojen ja kiinteistöjen ilmanvaihto. Vakioilmavirtasäätimien huonona puolena ovat vikatilat sekä taajat huoltokäynnit

 

EC-PUHALLIN = ilmanvaihtopuhallin, jonka energiakulutus on perinteistä AC-puhallinta pienempi. EC-puhallinta ohjataan jänniteviestillä 0-10v

 

AC-PUHALLLIN = ilmanvaihtopuhallin, jonka energiakulutus on EC-puhallinta suurempi. AC-puhallinta ohjataan taajuusmuuttajalla tai automaatiosta, kellosta tai muusta kytkimestä tulevalla käyntitilakäskyllä

 

TULOILMAPALKKI = tuloilmaventtiili, jossa kiertää kylmä vesi tai glykooli. Tuloilmapalkilla vodaan jäähdyttää huoneen tuloilman lämpötilaa. Palkkien paine tulee yleensä olla vähintään 40 Pascalia, jotta palkki jäähdyttää tilaa oikein eikä kylmä ilma palkista putoa suoraan tilassa työskentelijän niskaan

 

VAKIOPAINEOHJAUS = ilmanvaihtojärjestelmän ohjaustapa, jossa mitataan iv-koneet kammion painetta. Ilmanvaihtojärjestelmä pyrkii ylläpitämään kammiossa vakiopaineen kiinteistössä tapahtuvista muutoksista huolimatta

 

KIINTEISTÖN PAINE-ERO = paine-ero, joka kiinteistöön syntyy luontaisena paine-erona. Tähän vaikuttaa paine-eron mittauskorkeus kiinteistössä, tuulen nopeus sekä, ulko- ja sisäilman paine-ero

 

ILMANVAIHDON AIHEUTTAMA PAINE-ERO = se paine-ero, jonka ilmanvaihto aiheuttaa ilmanvaihdon ollessa päällä

 

ALIPAINE = alipaineisesta kiinteistöstä poistetaan enemmän ilmaa kuin alipaine kiinteistössä tulisi olla koneellisessa tulo ja poistoilmanvaihdossa 0-5Pa alipainetta ja koneellisessa poistoilmanvaihdossa 5-15Pa alipainetta. Liiallinen alipaine aiheuttaa kiinteistössä hallitsematonta ilman kulkua sisälle kiinteistöön rakenteiden lävitse. Liiallinen alipaine aiheuttaa vetoa erityisesti keskitetyn poistoilmanvaihdon taloyhtiöissä, joissa on riittämätön korvausilma

 

YLIPAINE = ylipaine kiinteistössä tarkoittaa, että kiinteistöön tai tilaan puhalletaan enemmän tuloilmaa kuin sieltä poistetaan poistoilmaa. Ylipaine, johtaa kosteuden tiivistymiseen rakenteissa voiden aiheuttaa kosteus tai mikrobivaurion. Ylipaine näkyy yleensä kiinteistön ikkunoiden huurtumisena

 

HUIKU = iv-järjestelmään tehtävä alipaine ja ilmavirtauksen määrä, jolla kanava voidaan puhdistaa

 

KUITUKORJAUS = kuitukorjauksella tarkoitetaan korjausta, jossa iv-järjestelmässä olevat villakuitupinnat korjataan tai poistetaan. Yleensä kuidut korjataan iv-koneen kammiosta, äänenvaimentimista sekä tulo ja poistoilmaventtiileistä. Kuidut voidaan korjata korvaamalla villavaimentimet Dacron akustiikkalevyllä tai pinnoittaa Grafoseal pinnoituksella. Kanaviin ja kiinteistön sisäilmaan tulleet kuidut pystytään poistamaan ainoastaan mekaanisella harjauksella kanavien sisäpuolelta

 

MEKAANINEN HARJAUS = ilmanvaihtokanavien puhdistus mekaanisesta harjaamalla, jolloin kanavan sisällä pyöritetään vaijerissa kiinni olevaa harjaa sellaisella nopeudella, että vaijerin päässä oleva harja piiskaa kanavan pinnassa olevan epäpuhtauden pois. Mekaaninen harjaus edellyttää aina riittävää huikua kanavassa, jotta kanavassa oleva lika ei kulkeudu harjauksen yhteydessä kiinteistön sisäilmaan

 

SUHTEELLINEN SÄÄTÖTAPA = ilmamäärien mittaus ja säätötapa, jossa kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmästä etsitään ensimmäisen mittaus ja säätökierroksen aikana ns. pullonkaula. Pullonkaula toimii koko ilmanvaihdon referenssiventtiilinä, jolloin ilmanvaihto kyetään säätämään minimaalisella painehäviöllä. Kun ilmanvaihto säädetään minimaalisella painehäviöllä, vaikuttaa se suoraan kiinteistön ilmanvaihdosta syntyvään energiankulutukseen kaukolämmön ja sähkön osalta

 

PAINE-ERO MITTAUS = ilmamäärän mittausmenetelmä, jolla ilmamäärät kiinteistössä mitataan ja säädetään. Paine-eromittaus on luotettavin mittaus ja säätötapa kiinteistön ilmamäärien mittaamiseksi ja säätämiseksi

 

OHJAINLIESIKUPU = moottoriton keittiön liesikupu taloyhtiö tai omakotitalo ilmanvaihtoon. Liesikuvusta ohjataan asunnon tai omakotitalon ilmanvaihtoa

 

KERROSTALOKUPU = moottoriton keittiön liesikupu, jossa ei ole moottoria tai iv-koneen tehon ohjausta. rasvasuodattimen alla on yleensä venttiili tai peltiläppä, joka ilmavirta mitataan ja säädetään

 

TEHOSTINKERROSTALOKUPU = moottoriton keittiön liesikupu, jossa ei ole moottoria tai iv-koneen tehon ohjausta. rasvasuodattimen alla on peltiläppä, joka ilmavirta mitataan ja säädetään Tehostinkerrostalokuvun ilmavirta voidaan ruuanlaiton aikana muuttaa 8l/s à 25l/s. Kerrostalokuvulla voidaan saavuttaa huomattavaa energiansäästöä esimerkiksi taloyhtiön energiankulutuksessa.

 

TALOTUULETIN = taloyhtiöasunnon tai omakotitalon poistoilmanvaihtokone, jossa puhallin sijaitsee liesituulettimessa. Liesituulettimessa on ns. kokoojakanavat, puhallin sekä jäteilmakanava, joiden avulla poistoilma poistetaan asunnosta

 

POISTOILMAKONEEN SANEERAUSPAKETTI = puhallin tai huippuimuri, joka sisältää paine-ero ohjaus ja lämpötilakompensaatio automatiikan. Saneerauspaketilla saneerataan kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä energiatehokkaaksi sekä tarpeenmukaisesti toimivaksi

 

OMAKOTITALON IV-SANEERAUSPAKETTI = palvelu, jossa omakotitalon tai taloyhtiöasunnon vanha lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone saneerataan uuteen energiatehokkaaseen malliin. Saneerauksissa muistettava erityisesti jäteilmakanavan eristys ullakolla, koska nykyaikainen iv-kone on energiatehokkuudeltaan niin korkea, että jäteilmakanava alkaa hikoilla samaan tapaan kuin kylmävesiputki helteellä

 

TARPEENMUKAINEN ILMANVAIHTO = ilmanvaihdon ohjaustapa, jossa ilmanvaihtoa ohjataan tarpeen mukaan. Tarpeenmukaisia ilmanvaihdon ohjaustapoja ovat mm. Co2, RH%, iv-järjestelmän Pa, Pa vaipan yli, VOC pitoisuus, läsnäolo.

 

IoT-OLOSUHDEHALLINTA JA ANALYYSI = Internet of Things, joka tarkoittaa kiinteistön sisäilmaolosuhteiden mittausta sekä tarvittaessa ohjaustapaa. Olosuhteiden osalta kiinteistöistä voidaan mitata mm. Co2, RH%, Pa, VOC, läsnäolo, valoisuus, hiukkauspitoisuus

 

IV-KARTOITUS = kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kartoitus, jossa ilmanvaihtojärjestelmä kartoitetaan myydyssä laajuudessa. Kartoitus on sisällöltään ja toimitukseltaan suppeampi kuin SLI-tutkimus

 

SLI-tutkimus = ilmanvaihtojärjestelmän ja sisäilmaolosuhteiden tutkimus, joka on suoritetaan myydyllä laajuudella

 

ASIANTUNTIJATYÖ = ilmanvaihdon tutkimus tai kartoitustyö, jossa asiakasta tai tilaajaa autetaan paikallistamaan ongelmat ja tunnistamaan energiasäästömahdollisuudet ilmanvaihtojärjestelmässä. Asiantuntiijatöiden tuntiveloitus on merkittävästi korkeampi

 

IV-JÄRJESTELMÄN KATSASTUS = Finvac ry:n iv-järjestelmän katsastus toimintamallin mukainen iv-järjestelmän toiminnan katsastus, johon katsastusmalli on haettu Ruotsista, jossa katsastus on ollut pakollinen 1990-luvulta saakka. Osittain tämän ansiosta Ruotsissa on merkittävästi vähemmän sisäilmaongelmia kuin Suomessa

 

ILMANVAIHTOKERROIN = tarkoittaa, sitä montako kertaa tunnissa asunnon, kiinteistön tai tilan ilmamäärä vaihdetaan. Esimerkiksi jos tila on tilavuudeltaan 100m3 ja ilmaa vaihdetaan tilassa 50m3/h (13,88l/s), on tilan ilmanvaihtokerroin 0,5.

 

NUOHOUS = tarkoittaa savuhormien sekä tulisijojen nuohousta

 

IV-PUHDISTUS = tarkoittaa ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusta ja huoltoa

 

DOKUMENTAATIO = Ilmastointitohtorit Oy toimintatapa, jossa kiinteistön iv-puhdistus ja huoltotoimenpiteet dokumentoidaan eli valokuvataan ja kirjataan päivä sekä tilakohtaisesti, jolloin tehty työ on asiakkaalle todennettavissa. Työn laskutus edellyttää aina huoltotöiden sekä iv-puhdistustöiden dokumentointia

 

KOTOPRO = järjestelmä, jota Ilmastointitohtorit Oy käyttää iv-huoltotöiden sekä iv-puhdistustöiden dokumentointiin

 

MITTAUSPÖYTÄKIRJA = excelpohja, johon kirjataan kiinteistön ilmanvaihtoventtiileiltä mitatut paine-erot, ilmamäärät, avaukset sekä k-arvot

 

HEITTOKUVIO = tapa tai suunta, jolla ilmanvaihtoventtiili heittää tuloilmaventtiilistä tulevan ilman

 

HEITTOPITUUS = se etäisyys, mihin saakka venttiili heittää ilman tietyllä painetasolla

 

OLESKELUVYÖHYKE = alue, jossa kiinteistössä tai tilassa oleskellaan ja johon tulee kyetä tuottaa ilmaa suunnitelman tai tarpeen mukaisesti

 

KANAVAKAMERA = kamera jolla videokuvataan iv-järjestelmä kanavan sisäpuolelta. Kanavakamerassa metrimittaus, paikannus sekä videotallennus

 

SAVUKOE = ilmavuotojen paikannus keinosavun avulla tai ilmanvaihtoventtiilin toiminnan havainnollistaminen keinosavun avulla

 

SUODATINHUOLTO = iv-koneen suodatinhuolto, jossa suodattimet vaihdetaan ja varustetaan tiivistenauhoilla, kammiot imuroidaan sekä koneen toiminta tarkastetaan

 

HUOLTOSOPIMUS = kiinteistön iv-järjestelmä huoltosopimus, jossa kiinteistöön toimitetaan palvelukuvauksen ja huoltosopimuksen mukaiset huoltotyöt määrävälein. Huollosta tehdään aina dokumentaatio.

 

RASVAKANAVAN PUHDISTUS = 6kk tai 12kk välein puhdistettava ammattikeittiön rasvakanavan puhdistus ja/tai kaavinta määrävälein. Puhdistuksesta tehdään aina dokumentaatio.

 

LISÄTYÖ = se työ, joka ei sisälly huoltosopimukseen tai kohteen urakkatarjoukseen. Lisätyöt ilmoittaa työnjohtajalle myyjä. Yleisimpiä lisätöitä ovat puhaltimien laakerointi, puhdistusluukkujen asennus, rakenteiden purku, keittiökaapistojen purku ja takaisin asennus, venttiilien vaihtotyöt, kurttuputkien vaihtotyöt, kuitukorjaustyöt, automaatiotyöt, sähkötyöt

 

KURTTUPUTKI = keittiön liesikuvussa, liesituulettimessa tai kerrostalokuvussa oleva kanava, joka ei täytä liesikuvun kanavalle asetettuja palo ja tiiveysmääräyksiä

 

LTO-PATTERIN PESU = iv-koneen lämmityspatterin tai lämmöntalteenottopatterin korkeapaine tai höyrypesu, joka vaikuttaa merkittävästi kiinteistön iv-järjestelmän lämmitys ja lto-patterien energiatehokkuuteen

 

SIIRTOILMASÄLEIKKÖ / OR / OVIRAKO = säleikkö jonka kautta ilma siirtyy vapaasti huoneesta toiseen. Tarpeellinen erityisesti niissä tiloissa, joissa on pelkkä poistoilman vaihto. Näitä ovat mm. wc-tilat. Puutteellista siirtoilmaa tavataan erityisesti taloyhtiöiden wc ja kph väliovissa.

 

HYTTYSVERKKO = raitisilma ja korvausilmaventtiileissä oleva verkko, joka on rakentamisen yhteydessä unohtunut raitisilmakanavan tai korvausilmakanavan päähän. Hyttysverkko tulee poistaa käytöstä sen herkän tukkeentumisen vuoksi

 

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää, miten voimme auttaa sinua säästämään energiaa ilmanvaihdosta.

Omakotitalot

Yritykset ja asunto-osakeyhtiöt