fbpx

Kauppakeskus Armada, Lappeenranta

Kuvaus

Kauppakeskus Armada sijaitsee Lappeenrannan keskustassa ollen paikkakuntansa suurin kauppakeskus. Kesäkaudella Armada tarjoaa laajan terassivalikoiman Armadassa ja Lappeenrannassa vieraileville. Kauppakeskuksessa vierailijoita palvelevat mm. S-market, RAX, Makea Coffee, Taco Bell ja Friends & Brgrs. Viihteestä kauppakeskuksessa vastaava mm. Space Bowling & Billiards, Giggling Marlin ja Wallis.

Lähtötilanne, asiakkaan yhteydenotto

Armadassa oli suoritettu lähivuosina useita tilamuutoksia, ja kiinteistöautomaatio oli uusittu. Tilamuutoksissa ilmanvaihtoa oli mitattu/säädetty, mutta kokonaistarkastelu oli vielä tekemättä. Uudistuksista huolimatta kiinteistön energiankulutuksessa ei ollut havaittavissa tavoiteltua laskua.

Ilmanvaihdon havaittiin olevan paikoin hallitsematonta, mikä näkyi mm. vetoisuutena sisäänkäynneissä. Tilanteen korjaamiseksi asiakas päätti kääntyä Sisäilmakumppanien ja Ilmastointitohtorien puoleen.

Kohteen kartoitus SLI-tutkimuksella ja ehdotus toimenpiteiksi

Jesse Petäys ja Otto Järvilä suorittivat kiinteistöön Sisäilmakumppanien SLI-tutkimuksen, jossa nousi esiin mm. seuraavia poikkeamia:

 • puutteita iv-piirustuksissa, ei varmuutta miten käytännössä rakennettu
 • ajoittain jopa yli 50 Pa alipaine vaipan yli mitattuna
 • ilmanvaihtosuunnitelmien ylimitoitetut ilmavirrat
 • puutteita ilmanvaihdon toimilaitteiden ja komponenttien toiminnassa
 • puutteita olosuhdetiedoissa sekä niihin liittyvissä ohjauksissa.

Havaittujen puutteiden osalta kohteelle tehtiin seuraavat toimenpidesuositukset:

 • ilmanvaihtokanaviston puhdistus ja olemassa olevan ilmanvaihto kanaviston ja toteutuksen dokumentointi (iv-piirustuspäivitys)
 • ilmamäärien uudelleenmitoitus kartoitetun järjestelmän ja käyttötarpeen mukaisesti
 • viallisten ilmanvaihdon toimilaitteiden paikallistaminen ja korjaus
 • IoT-paine-eroantureiden hankinta sekä olosuhdemittausten lisäys automaatioon (ilmanvaihdon aiheuttaman paine-eron mittaus ulko- ja sisäilman välillä)
 • ilmamäärien uudelleenmittaus ja säädöt vyöhykekohtaisesti.

 

Toteutusvaihe

Säätötoimet kohteessa valmistuivat helmikuun lopussa 2022. Toteutusvaiheessa havaittiin ja tehtiin mm. seuraavat toimenpiteet:

 • ilmanvaihtokanavien puhdistus tarvittavilta ja puhdistamattomilta osin
 • moottoripeltien sekä vyöhykepeltien toiminnan tarkastus sekä automaation toiminnan tarkastus
 • ilmanvaihdon toteutumakuvien (punakynä) piirto projektin edetessä
 • Ilmamäärien mittaus ja säätö sekä tarpeenmukaistaminen sekä paine-erojen tasapainotus ulko- ja sisäilman välillä

Yhteenveto

SLI-tutkimuksesta saadut tiedot osoittavat, että toteutetuilla toimenpiteillä säästettiin merkittävästi (25 %) lämmitysenergiaa helmi-maaliskuussa 2022 suhteessa edelliseen vuoteen (normitettu kulutus). Kiinteistön rikkinäisten toimilaitteiden sekä virheellisten ilmamäärien vuoksi kiinteistön kokonaisilmamäärä oli lähtötilanteessa n.19 m3/s. Kun ilmamäärät mitoitettiin vaatimusten mukaisesti sekä mitattiin ja säädettiin tarpeiden mukaisesti, saatiin kokonaisilmamäärä pudotettua n. 5 m3/s tasolle. Pudotusta tuli siis hurjat 14 m3/s.

Kun apuna lisäksi käytettiin lisättyä mittaustekniikkaa, voidaan jatkossa varmistua siitä, että vuokratiloissa toteutuu riittävä ilmanvaihto ja paine-ero (alipaine) suhteessa ulkoilmaan pysyy hallinnassa.

Saavutettu energiasäästö

Kohteessa 2-4/2022 saavutettu energiansäästö oli merkittävä. Pelkästään sääkorjattu kaukolämmön kulutus putosi tehtyjen toimenpiteiden ansiosta vuoden 2021 tasosta 36,4%.

Tämä tarkoittaa n. 55Mwh pudotusta kuukausittaiseen kaukolämmön kulutukseen kuukaudessa. Lappeenrannan kaukolämmön hinnoilla saavutimme asiakkaalle säästöä yli 5300€ kuukaudessa.

Kuva 1. Muutos energiankulutuksissa SLI-tutkimuksen ja korjaavien toimenpiteiden jälkeen

 

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoa energiasäästöä ilmanvaihdosta projekteista:

Kiinteistöjohtaja Vesa Mäkelä / 010 504 44 16 / Fincap Kiinteistövarainhoito Oy
Myyntijohtaja Tomi Luomaluhta / 0400 173 901 / Ilmastointitohtorit Oy ja Sisäilmakumppanit

Yhteydenottolomake >