fbpx

Sisäilmaprojekti Jyväskylä, Sinetti, Senaatti-kiinteistöt

Ilmastointi Tohtorit urakoi marraskuussa 2019 – maaliskuu 2020, Senaatti-kiinteistöjen hallinnoiman virastotalo Sinetin ilmanvaihtokanavien puhdistukset, vakiovirtasäätimien vaihdot sekä ilmamäärien mittaukset ja säädöt.

 

Senaatti-kiinteistöt kilpailutti syksyllä 2019 Länsi-Suomen puitesopimuskumppanien kesken Jyväskylässä sijaitsevan virastotalo Sinetin ilmanvaihtopuhdistuksen, ilmamäärien mittauksen ja säädön sekä vakiovirtasäätimien vaihdon.

Projekti oli Ilmastointi Tohtorien historia tähän asti suurin, ollen yli 13% yrityksen liikevaihdosta. Projektille ominaista oli erittäin korkea puhtaustaso sekä häiriöiden minimointi käyttäjien toimintaa ajatellen, tilojen ollessa käytössä projektin aikana.

 

Projektin ominaispiirteitä:

  • työskentely päiväsaikaan ja ilmanvaihdon käyttökatkojen minimointi työpäivän mittaisiksi
  • suuri henkilöstö ja resurssitarve (4-6 henkilöä)
  • kanaviston kattava kuvaus ennen ja jälkeen puhdistus ja huoltotöiden
  • puhtausluokka P1, 0,2g/m2
  • vakiovirtasäätimien vaihto (48kp) ja liittäminen kiinteistöautomaatioon
  • projektin pölyttömyys vakiovirtasäätimien vaihdon yhteydessä

Raportointi ja laadunvalvolta:

  • valvonta Granlund Jyväskylä
  • omalaadunvalvonta kone ja päiväkohtaisesti mobiilisovelluksella ja sovelluksen katseluoikeudet tilaajalle jakamalla

Kuvia projektista ennen ja jälkeen

Ennen

Jälkeen

Vakiovirtasäätimien vaihto

Työskentely tapahtui virka-aikana pölyttömästi sekä häiriöt minimoiden.

Vakiovirtasäätimien työalueet rajattiin suojaseinin sekä alipaineistettiin työn ajaksi.

Vanhat säätimet poistettiin. Vanhat äänenvaimentimet poistettiin kanttisen äänenvaimentimen aiheuttaessa pyörteitä vakiovirtasäätimeen.

Äänenvaimentimien ja vakiovirtasäätimien suojaetäisyydet korjattiin säädin vaihtojen yhteydessä.

Projektin laadunvalvonta

Ilmastointi Tohtorit hyödyntää työmaan laadunvalvonnassa mobiilisovellusta, joka mahdollista projektien kattavan omalaadunvalvonnan sekä työmaaraportoinnin suoraan asiakkaalle.
Sinetin projektissa, asiakkaalle annettiin työmaapäiväkirjoihin katselu ja kommentointioikeudet, joka helpotti ja vähensi mm. Sinetissä viikoittain tehtyjä Granlundin valvontakäyntejä.

Kattavan omalaadunvalvonnan keskiössä on Tohtorien sisäilmapalveluiden työnlaadun läpinäkyvyys asiakkaalle, kun kuvat voidaan projekteissa paikallistaa tila, päivämäärä ja konekohtaisesti, sovelluksen tallentaessa kuviin mm. kuvan ottajan tiedot, kellonajan sekä gps sijainnin.

Mobiilisovellus mahdollistaa tarkemman porautumisen projektin aikana otettuihin kuviin sekä huomiota vaativissa tehtävissä yhteydenotot oikeaan huolto suorittaneeseen henkilöön.

Kanavistot ja työvaiheet kuvattiin tila ja päiväkohtaisesti. Sovellus tallensi kuvan ottajan tiedot aika ja gps leimoineen. Asiakas sai projektinseurantatun-nukset sovellukseen.

Työvaiheet sekä suojausten asennukset kuvattiin ja kirjattiin raportointijärjestelmään.

Työmaaraportointi toteutettiin konealueittain päiväkohtaisesti, joka mahdollisti reaaliaikaisen tiedon projektin etenemisestä.

Projektin yhteyshenkilöt

Yhteys Ilmastointi Tohtorit:
Myyntijohtaja: Tomi Luomaluhta / tomi.luomaluhta@nuohousjailmastointi.fi / 0400 173 901

Yhteys Senaatti-kiinteistöt
LVI-asiantuntija: Harri Peränen / harri.peranen@senaatti.fi

Kiinteistöpäällikkö: Riku Hagman / riku.hagman@senaatti.fi

Pyydä tarjous kodin ilmanvaihtokoneen saneerauksesta

Ota yhteyttä.