fbpx

Poistoilmakoneen saneeraus keskitetyssä poistoilmanvaihdossa

Kaipaatko energiatehokkaampaa ratkaisua tai parempaa sisäilmaa? Koneellisessa ilmanvaihdossa käytettävät poistoilmapuhaltimet ovat kehittyneet merkittävästi vuosien saatossa ja saneerauksen hyödyt näkyvät paitsi energiakustannuksissa, myös asuinviihtyvyydessä.

Keskitetty koneellinen poistoilmanvaihto (kuva 1) toimi yleisimpänä ilmanvaihdon muotona 60-luvun loppupuolelta 90-luvulle. Koneellisessa poistoilmanvaihdossa ilmaa poistetaan rakennuksesta koneellisesti vesikatolle sijoitetulla huippuimurilla tai ullakkokerrokseen/yläpohjaan sijoitetulla poistoilmakojeella. Koneellisesti poistetun ilman tilalle tuodaan ulkoa raitisilmaa korvausilmaventtiileistä.

Lue lisää saneerauksesta artikkelistamme!

Kuva 1. Koneellisen poistoilmanvaihdon(keskitetty) toimintaperiaate (Koutsi – HSY)

Poistoilmapuhaltimien energiatehokkuus

Vanhat poistoilmapuhaltimet ovat tyypillisesti AC-moottorilla toimivia hihnavetoisia puhaltimia. Sähkön ottotehon häviöt vaikuttavat puhaltimen energiatehokkuuteen. Häviöt koostuvat muun muassa seuraavista tekijöistä:

  • Moottorin sisäinen häviö (häviötä n. 10-55%). Nykyaikaisilla EC- tai PM-puhaltimilla on huomattavasti pienempi sisäinen häviö verrattuna AC-moottoreihin.
  • Hihnavetoisissa puhaltimissa hihnan käytöstä (häviötä noin 4-15%)
  • Taajuusmuuttajan aiheuttama häviö (noin 2-5%)

Sähköenergian osalta ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuutta tarkastellaan SFP-luvun kautta, joka kertoo miten paljon sähköenergiaa (kW) kuluu ilman vaihtamiseen (m³/s). Vanhojen poistoilmapuhaltimien SFP-luku on tyypillisesti noin 1,5-2 kW/(m³/s).

Nykyaikaisten EC- tai PM-puhaltimien energiatehokkuus on huomattavasti parempi SFP-luvun ollessa noin 0,8-1 kW/(m³/s). Käytännössä sähköenergian kulutus siis puolittua puhallinvaihdon yhteydessä!

Lisää ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuudesta voit lukea tästä artikkelista.

Poistoilmapuhaltimien käyttö/ohjattavuus

Vanhat poistoilmapuhaltimet ovat perinteisesti kello-ohjattuja, jolloin ilmanvaihtoa tehostetaan tiettyinä vuorokauden aikoina. Tehostusaika on yleensä yhteensä kahdeksan tuntia vuorokaudessa. Tehostusjaksot pyritään ajoittamaan ruoanlaitto- ja peseytymisajankohtiin, jolloin keittiöissä ja pesuhuoneissa on tarvetta ilmanvaihdon tehostukselle. Tehostuksen yhteydessä ilmamäärä yleensä tuplaantuu. Tämä lisää lämmitysenergian kulutusta merkittävästi, kun ulkoa tulevan raitisilman määräkin tuplaantuu.

Nykyaikaiset poistoilmapuhaltimet varustetaan tyypillisesti kanavapaine- sekä olosuhdeohjauksella, jolloin poistoilmapuhallin säätyy reaaliaikaisesti ja portaattomasti tarpeen mukaan. Poistoilmapuhallin tehostuu käytön mukaan esimerkiksi liesituulettimen käytön sekä ikkunoiden avausten yhteydessä, tai kun poistoilman lämpötila, hiilidioksidipitoisuus tai suhteellinen kosteus nousee liian korkealle. Tarpeen mukaan säätyvä järjestelmä poistaa tarpeettomia tehostuksia ja vaikuttaa suoraan energiakustannuksiin ja asuinviihtyvyyteen.

Seuraavissa kuvissa (kuvat 2-4) on esitetty poistoilman käyttöasteita perinteisellä kello-ohjauksella, tarpeenmukaisella säädöllä sekä näiden vertailu.

Kuva 2. Perinteinen kello-ohjaus (Entos Energiatekniikan optimisäätö Oy)

Kuva 3. Käyttöasteeseen reagoiva ilmanvaihto (Entos Energiatekniikan optimisäätö Oy)

Kuva 4. Kello-ohjauksen ja käyttöasteeseen reagoivan ilmanvaihdon vertailu (Entos Energiatekniikan optimisäätö Oy)

Vanhan poistoilmakoneen saneeraus

Vanha huippuimuri voidaan korvata uudella huippuimurilla. Vanha kammiopuhallin taas voidaan uusia joko uudella kammiopuhaltimella tai asentamalla uusi huippuimuri vanhan jäteilmalaitteen tilalle.

Uusia puhaltimia on saatavilla useilta eri laitevalmistajilta:

Kuvassa viisi on esitetty vanhan kammiopuhaltimen saneeraus uudella kammiopuhaltimella ja kuvassa kuusi on esitetty vanhan huippuimurin saneeraus uudella huippuimurilla.

Kuva 5. Vanhan kammiopuhaltimen saneeraus uudella kammiopuhaltimella. (Ebm-papst Group)

Kuva 6. Vanhan huippuimurin saneeraus uudella huippuimurilla. (Ilmastointitohtorit Oy)

Ota yhteyttä, mikäli haluat tietää kiinteistösi poistoilmakojeen/-kojeiden saneerausmahdollisuuksista sekä sen vaikutuksista sisäilmaolosuhteisiin ja energiatehokkuuteen!

Yhteydenottolomake >