fbpx

Onnistu ilmanvaihtoprojekteissa

Onnistuneen ilmanvaihdon puhdistus ja huolto sekä mittaus ja säätöprojektin tarkastuslista

Mitä ottaa huomioon ennen ilmanvaihdon puhdistus, huolto sekä mittaus ja säätötöihin ryhtymistä? Moniin huoltoprojekteihin ryhdytään ilman varsinaista tavoitetta tai mittaria huoltoprojektin onnistumisen mittaamisesta. Koostimme kymmenen kohdan listan onnistuneen ilmanvaihtoprojektin mittareista sekä projektiin liittyvistä kompastuskivistä.

Ennen projektiin ryhtymistä on hyvä miettiä seuraavia kysymyksiä.

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

 1. energian säästö?
 2. vaadittujen ilmamäärien saavuttaminen?
 3. kanaviston puhtaustaso puhdistuksen jälkeen ja miten se todennetaan?
 4. tehdäänkö mahdollisia kuitukorjauksia?
 5. onko iv-järjestelmä pysynyt väliseinämuutosten mukana?
 6. onko kiinteistön korvausilmaan kiinnitetty huomiota sekä onko se riittävällä tasolla?
 7. onko kiinteistön siirtoilmaan kiinnitetty huomiota sekä onko se riittävällä tasolla?
 8. puhaltimien ohjattavuus ja energiatehokkuus?
 9. painesuhteet pihailman ja sisäilman välillä?
 10. käyttäjätyytyväisyys ja projektin jälkiseuranta

TARKASTUSLISTA

1. energian säästö

Ilmanvaihtokoneen sekä kanaviston ollessa mitoitettu oikein voidaan ilmanvaihdon puhdistuksella sekä mittauksella ja säädöllä saavuttaa jopa 30% pienempi energiakulutus puhaltimien sähköenergian kulutuksen osalta

Vinkki:

 • IV-koneiden lto-pintojen höyrypesu
 • IV-järjestelmän pullonkaulojen paikallistaminen projektin yhteydessä
 • oikea suodatusluokka
 • ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus

2. vaadittujen ilmamäärien saavuttaminen

Ilmamäärien mittauksessa ja säädössä on ensiarvoisen tärkeää hyödyntää suhteellista säätötapaa, joka mahdollistaa;

 • vaadittujen ilmamäärien saavuttamisen pienemmillä puhallinnopeuksilla
 • alhaisemman äänitason
 • pienemmän painehäviön
 • mittaus ja säätötöiden helpomman tarkastamisen

Vinkki, määritä projektin tavoitetasot:

 • venttiilikohtainen ilmamäärä
 • konekohtainen ilmamäärä
 • kiinteistökohtainen ilmamäärä

3. kanaviston puhtaustaso puhdistuksen jälkeen ja miten se todennetaan

Kanavistopuhtauden yleisin tarkastustapa on visuaalinen jälkitarkastus, jossa kanavisto puhtauden tulisi puhdistuksen jälkeen olla vähintään P1, 0,5g/m2 ja yksittäisten pisteiden osalta 1,0g/m2.

On kuitenkin suositeltavaa tilaajan se urakoitsijan osalta, että laatua seurataan päivittäisenä laadunvalvonta nykyaikaisia raportointi ja työmaapäiväkirjasovelluksia käyttäen.

Vinkki:

 • määritä kanavapuhtauden vähimmäistaso
 • vaadi työmaapäiväkirjaa
 • vaadi kuvia työvaiheista ja kanavista ennen ja jälkeen puhdistuksen (20%, 30%, 40% kanavistosta
 • vaadi havaintoja ja parannusehdotuksia

4. mahdolliset kuitukorjaukset

Useat kuntien ja kaupunkien IV-järjestelmät pitävät sisällään teollisia villakuitulähteitä (SisäNyt – Sisäilma-asioiden tilanne kunnissa). Tutkimuksessa ilmeni, että vilakuidut ovat melko yleinen tai erittäin yleinen ongelma 53% tutkituista kiinteistöistä.

Vinkki:

 • puhdistus ja huoltotyöt rikkovat poikkeuksetta villan pinnan jolloin iv-järjestelmä alkaa luovuttaa kuituja sisäilmaan välittömästi puhdistuksen jälkeen
 • projektissa pyri korvaamaan kuitulähteet esimerkiksi Dacron akutiikkalevyllä
 • huomioi mahdolliset (toppakanavat)
 • huomioi äänenvaimentimet

5. onko iv-järjestelmä pysynyt mukana tilamuutoksissa

Toimistokiinteistössä tehdään vuosien varrella usein useita tilamuutoksia toimisto ja kokoustilojen osalta. Lähes yhtä useasti IV-järjestelmä ei pysy tilamuutosten mukana. Ennen pitkää tämä näkyy tilojen riittämättönä ilmanvaihtona, hiilidioksiditason nousuna tai osassa tiloja voimakkaana vedontunteena. Kiinnittä siis tilamuutoksissa huomioita erityisesti ilmanvaihtoon.

Vinkki:

 • tarkistuta ammattilaisella, että kanavisto voidaan muuntaa tilamuutostarpeen mukaiseksi
 • huomioi tilamuutoksissa tilojen uudet maksihenkilömäärät
 • huomioi tilamuutoksissa uudet äänitasot
 • huomioi, että tilamuutokset vaikuttavat myös muihin tiloihn kuin vain tilamuutoksen alla olevaan tilaan

6. onko kiinteistön korvausilma riittävällä tasolla

Taloyhtiössänne oli ikkunaremontti ja nyt rakoventtiilistä vetää? Haluaisit sulkea sen kokonaan? Kuulit naapurin teipanneen rakoventtiilin kiinni?

Vinkki:

 • jos rakoventtiili vetää, on korvausilman riittävyys kiinteistössä riittämätön
 • vedontunne johtuu ilmanvirtausnopeuden kasvusta, joka yhdistettynä lämpötila-eroon johtaa vedontunteeseen
 • rakoventtiilissä on suodatin, joka tulisi vaihtaa kerran vuodessa
 • nyrkkisääntö, 1 x 100mm aukko / alkava 20m2
 • valitse korvausilmnaventtiili, joka ohjaa korvausilman katonrajaan huuhdellen sisäilman tehokkaammin

7. onko kiinteistön siirtoilma riittävällä tasolla

Suihkussa käynnin jälkeen kestää tunti tai useampikin ennen kuin kosteus peilistä on hävinnyt? Vessan tai pesuhuoneen ovi ”huokaisee”, kun sen avaa hitaasti? Venttiilistä kuuluva ”suhina” muuttuu, kun vessan tai pesuhuoneen oven avaa tai sulkee?

Vinkki:

 • vessan tai kylpyhuoneen ovessa ei ole riittävää 15-20mm siirtoilmarakoa
 • asenna vessan tai kylpyhuoneen oveen siirtoilmasäleikkö

8. puhaltimien ohjattavuus ja energiatehokkuus

Monissa kiinteistöissä ilmanvaihtokoneella on kaksi tehoa:

 • 100% teho
 • 50% teho

Monesti samoissa kiinteistöissä on hihnavetoinen, alhaisella SFP-luvulla varustettu puhallimoottori, joka on omiaan lisäämään ilmanvaihtokoneiden sähköenergian kulutusta. Puhallinsaneereuksissa on mahdollista päästä melko nopeasti alle 10 vuoden takaisinmaksuaikoihin.

Vinkki:

 • lasketa puhallinsaneerauksen kannattavuus hihnavetoisesta suoravetoiseksi
 • tarkistuta puhaltimen soveltuvuus (jänniteviestiohjaus vai taajuusmuuttajaohjaus)

9. painesuhteet pihailman ja sisäilma välillä

ASUINPIENTALO: Pieni mitoitusilmavirta suhteessa ulkovaipan pinta-alaan
tehostusratkaisut, esim. liesituuletin ja keskus-pölynimuri, huomioitava suunnittelussa
lyhytaikainen ylipaine sallittua (ns. takkakytkintoiminto) Normaali käyttötilanne 0…-2 Pa / Maksimiarvo +2…-15 Pa (tehostus)

ASUINKERROSTALO: Pienissä huoneistoissa suuri mitoitusilmavirta suhteessa ulkovaipan pinta-alaan
tehostusratkaisut, esim. tehostussäätöinen liesikupu, huomioitava suunnittelussa. Normaali käyttötilanne 0…-10Pa / Maksimiarvo 0…-15pa (tehostus)

TOIMISTO, LIIKE TAI OPETUSRAKENNUS, PERUSTAPAUS: Ei erillispoistoja, mitoitusilmavirta noin 2 l/(s·m²) vähäinen kosteuslisä. Normaali käyttötilanne +5…-5Pa / Maksimiarvo +5…-10Pa

PAINE-EROJEN HALLINNAN KANNALTA VAATIVA KOHDE: Muuttuvailmavirtaiset ja siirtoilman käyttöön perustuvat järjestelmät,
suuret mitoitusilmavirrat, poikkeuksellisen tiivis ulkovaippa, erillis- tai kohdepoistoja
yli 25 m korkuinen rakennus. Normaali käyttötilanne +5…-15Pa / maksimiarvo määritetään tapauskohtaisesti

Vinkki:

 • toteuttakaa yhdessä urakoitsijan kanssa kiinteistön IoT-olosuhde analyysi 2-4 viikkoa ennen ja jälkeen projektin, jolloin kiinteistön olosuhteiden
 • muutoksesta ja projektin onnistumisesta saadaan vertailukelpoista ja mitattua dataa

10. käyttäjätyytyväisyys ja projektin jälkiseuranta

Käyttäjätyytyväisyyden mittaamisen merkitys ennen projektia, projektin aikana sekä projektin jälkeen on pitkään ollut aliarvostetuin kokonaisuus ilmanvaihdon puhdistus sekä mittaus ja säätöprojekteja.

Mitä jos käyttäjien palaute ja kokemus, otettaisiinkin osaksi sisäilmakokonaisuutta? Aiheuttaisiko se tyytymättömyytt vai ennemminkin positiivisia vaikutuksia, kun asioista tiedottaisiin avoimesti?

Vinkki:

 • viesti käyttäjille avoimesti
 • edellytä urakoitsijalta avointa viestintää ja tiedottamista töiden etenemisestä

Herättikö ajatuksia? Keskustellaan lisää.

Ota yhteyttä.