fbpx

 Miksi ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan?

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksella poistetaan ilmanvaihtojärjestelmään kertyneet epäpuhtaudet kanaviston sekä päätelaitteiden sisäpuolelta. Epäpuhtautta poistoilmakanavistoon kertyy kiinteistön normaalissa sekä poikkeavassa käytössä, minkä vuoksi poistoilmakanaviston puhdistustarve saattaa kiinteistössä ilmetä jo alle viidessä (5) vuodessa. Tuloilmakanaviston epäpuhtautta kanavistoon kertyy yleensä ilmanvaihtojärjestelmässä olevien kiertoilmaominaisuuden tai pyörivän lämmöntalteenottokiekon vuoksi.

Kiinnitä huomiota tuloilman suodatukseen ja puhtauteen

Tuloilmakanaviston ja sisäilman riittävän puhtauden ylläpitämiseksi kiinteistössä tulee kiinnittää erityistä huomiota riittävään ilmanvaihdon suodatusluokkaan sekä suodattimien tiiveyteen, jotta kanavistoon ei pääse suodattimilta ohivirtaamaan epäpuhtauksia, joka laskee kiinteistöjen sisäilman tasoa. Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksella poistetaan kanavistoon mahdollisesti kertyneet villakuidut, joita käytettiin yleisesti äänenvaimenninmateriaalina ilmanvaihtokoneissa sekä ilmanvaihdon päätelaitteissa 2010-luvulle saakka.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Mitä ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksista on asetettu?

Asetuksen ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta voit tarkastaa alla olevasta linkistä, joka itsessään on vanhentunut, mutta toimii ohjaavan ohjeena/määräyksenä koskien ilmanvaihtokanavien puhdistuksia sekä mittauksia ja säätöjä.

Lähde: Finlex, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010802

 

Suositeltu ilmanvaihdon tarkastus, puhdistus sekä mittaus ja säätöväli

Oman kokemuksemme mukaan kiinteistöjen ilmanvaihto tulisi puhdistaa keskimäärin 5-8 vuoden välein. Tämä tietenkin riippuu paljon kiinteistön käyttötarkoituksesta sekä käyttöasteesta. Kiinteistöalalla on kuitenkin edelleen vahvassa uskomus ja ajatus kymmenen vuoden huoltovälistä ja että, ilmanvaihto ”käy ja kukkuu” sata prosenttisesti koko tämän 10 vuoden huoltovälin ajan. Jotta ilmanvaihtojärjestelmä pysyy toimivana sekä puhtaudeltaan vaaditulla tasolla, olemme todenneet kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus sekä mittaus ja säätötarpeen olevan 5-8 vuoden välissä, jolloin ilmanvaihtojärjestelmät ovat vielä puhtaudeltaan ja säädöiltään sellaisella tasolla, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii yleensä oikein. Ilmanvaihtojärjestelmän oikeellisesta toiminnasta on helppo varmistua 3-5 vuoden välein vuoden vaihteessa 2021-2022 valmistuvan IV-katselmukset hankeen uusien katselmointi ja katsastusohjeiden pohjalta tai SLI-tutkimuksen avulla, jolla kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän toiminnasta saadaan täydellinen käsitys mahdollisine puutteineen, parannusehdotuksineen ja korjaustarpeineen.

Taulukko – ilmanvaihdon puhdistus sekä mittaus ja säätöväli

Kiinteistötyyppien suositeltu ilmanvaihdon puhdistus sekä mittaus ja säätöväli eri kiinteistötyypeille sekä eri ilmanvaihtomenetelmille.

Ilmanvaihdon puhdistusväli

Omakotitalot

Yritykset ja asunto-osakeyhtiöt