fbpx

Kiinteistöjen liian suuri alipaine on yksi merkittävimmistä sisäilmaongelmien aiheuttajista. Ongelma on erityisen yleinen etenkin vanhemmissa asuinkerrostaloissa, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Ongelma tällaisissa taloyhtiöissä on korvausilman puute; korvausilmaventtiilien määrä ja/tai koko on puutteellinen, jolloin korvausilmaventtiilit eivät kykene vastaamaan asuntojen poistoilmamäärään.

Nykyisten ohjeistuksen mukaan asuinkerrostalojen paine-eron tulisi sisä- ja ulkoilman välillä olla 0…-10 pascalia. Tässä artikkelissa käsittelemme pelkästään keskitetyn poistoilmailmanvaihdon taloyhtiöitä. Alla olevassa taulukossa esitetty tavoitearvot sisä- ja ulkoilman väliselle paine-erolle rakennustyypeittäin.

 

 

Yleisimmät alipaineesta johtuvat ongelmat

 • korvausilma kulkeutuu asuntoihin epäedullisia reittejä tuoden mukanaan sisäilmaan haitallisia epäpuhtauksia. Yleisimpiä reittejä ovat mm. vuotavat rakenteet, ovien ja ikkunoiden raot, viemärit ym.
 • korvausilma tuntuu vetoisalta, korvausilman tullessa asuntoihin korvausilmaventtiileistä suurella paineella.
 • hajuhaitat asuntojen välillä; suuren alipaineen vuoksi korvausilma kulkeutuu asuntoihin rappukäytävästä/viereisistä asunnoista.
 • ovet ja ikkunat ovat raskaita avattavia.
 • rappukäytävän yläpää on rapun kylmin paikka, kun sen tulisi olla lämpimin. Syynä ilmiölle on rappukäytävän yläpäässä sijaitsevat painovoimaiset ilmanvaihtoventtiilit, jotka alkavat toimia rappukäytävän korvausilmaventtiileinä.
 • postiluukut sekä ovet paukkuvat voimakkaasti niitä suljettaessa
 • voimakkaan paine-eron myötä asukkaat sulkevat, teippaavat tai muutoin tukkivat ikkunoissa olevat rakoventtiilit vedontunteen vuoksi.

 

Rakoventtiilien haasteet

Alla taulukko erään valmistajan ilmoittamasta korvausilmaventtiilin ilmamääristä eri paine-eroilla. 

Ikkunoihin asennettavien rakoventtiilien ilmamäärät ovat niin rajalliset, ettei korvausilmaa kyetä rakoventtiilien kautta tuomaan vaatimusten mukaista määrää ilman merkittävää ulko- ja sisäilman välistä paine-eron kasvamista. Paine-ero tulee kyetä pitämään 0…-10 Pa:n välissä, mutta mikäli vaaditut poistoilmamäärät halutaan saavuttaa, aiheuttaa se alipaineen kasvamisen liian suureksi. Tästä syystä korvausilmaventtiilien määrät tulisivat olla jopa kaksi kertaa suuremmat jo pelkästään ilmanvaihdon normaalissa käyttötilanteessa.

Paine-eron ja korvausilman rajallisuus korostuu vielä voimakkaammin ilmanvaihdon ollessa tehostuksella, mikä nostaa ulko- ja sisäilman välisen alipaineen tekemiemme havaintojen perusteella helposti yli 20 pascalin.

 

Rakoventtiilien suodatinhuolto

”Ai onko siellä suodatin?” – Tämä on yleisin taloyhtiöiden asukkaiden esittämä kysymys, kun heiltä kysytään milloin teidän taloyhtiössänne on viimeksi vaihdettu korvausilmaventtiilien suodattimet.

Myös korvausilmaventtiilien suodattimet vaativat huoltoa ja vaihtoa uusiin tulisi tehdä vähintään kerran vuodessa. Korvausilmasuodatinhuollon laiminlyönti johtaa tilanteeseen, jossa korvausilman saanti heikkenee entisestään ja johtaa edellä mainittujen ongelmien kertaantumiseen.

Esimerkkitaloyhtiö

Esimerkkitaloyhtiö koostuu kolmestakymmenestä asunnosta, joiden koot sekä poisto- ja korvausilmamäärät on esitetty alla olevassa taulukossa 10 Pascalin paine-erolla. 

Taloyhtiön korvausilman määrä jää merkittävästi liian pieneksi:

 • normaalikäyttö -228 l/s
  16 h / vuorokausi
 • tehostuskäyttö -672 l/s
  8 h / vuorokausi

Tässä kohtaa on syytä kysyä, mistä korvausilma tällöin tuodaan asuntoihin?

 • hallitsemattomasti vuotavista rakenteista?
 • rappukäytävästä / viereisestä asunnosta?
 • viemäristä, alapohjasta tai yläpohjasta?
 • vai peräti kaikista näistä?

Teoreettisesti esimerkin taloyhtiöön voi kulkeutua hallitsematonta, terveydelle haitallista korvausilmaa:

 • 32,5 miljoonaa litraa päivässä
 • 11,8 miljardia litraa vuodessa

Kysymys siis kuuluukin, tulisiko korvausilman riittävyyteen viimeinen kiinnittää se määrä huomiota, mitä turvallinen ja terveellinen taloyhtiön sisäilma vaatii?

 

Muista nämä – korvausilma ja paine-ero

 • rakennusten liian suuri alipaine on yksi merkittävimmistä sisäilmaongelmien aiheuttajista
 • ennen ikkuna- tai ilmanvaihtoprojektiin ryhtymistä, varmistu korvausilman riittävyydestä ilmanvaihtoalan asiantuntijan avulla.
 • jos rakoventtiilin läheisyydessä tuntuu vetoisalta, on syy todennäköisesti liian vähäisessä korvausilman määrässä suhteessa poistoilmaan.
 • jo yhden korvausilmaventtiilin sulkeminen aiheuttaa kiinteistössä paine-erojen heilahteluja.
 • jotta paine-eroa ja ilmamäärien voidaan luotettavasti hallita, varmista asiantuntijalta ovatko poistoilmaventtiilit luotettavasti mitattavissa ja säädettävissä.
 • varmista, että asunnon sisäovien alareunassa on 15–20 mm rako tai siirtoilmasäleikkö, joka on edellytys asunnon toimivalle ilmanvaihdolle.
 • rakennuksen korkeus muodostaa termistä paine-eroa, mikä tulee huomioida paine-erojen hallinnassa.

 

Jos teillä on taloyhtiössänne korvausilmaan tai ilmanvaihtoon liittyviä haasteita, niin ota yhteyttä ja ratkaistaan ongelmat yhdessä.

 

Omakotitalot

Yritykset ja asunto-osakeyhtiöt