fbpx

Jokainen keuhkoihin vedetty henkäys sisäilmaa on suorassa yhteydessä ilmanvaihdon laatuun ja tehokkuuteen. Mutta mitä tarkoittaa, kun sanomme, että ilmanvaihto on ”tarpeenmukaista”? Ilmastointitohtorien asiantuntija Raine Hannuksela avaa meille kyseisen käsitteen merkityksen, joka on paljon syvällisempi kuin saatat arvatakaan.

Miksi ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus on tärkeää?

“Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että sisäilma pysyy käyttötarpeen määrittämällä laatutasolla niin hyvin kuin ihminen siihen voi koneella vaikuttaa,” kertoo Hannuksela.

Tämä tarkoittaa, että ilmanvaihdon tehtävänä ei ole ainoastaan pitää huolta hengitysilman raikkaudesta, vaan myös säädellä sitä energiatehokkaasti vastaamaan rakennuksen ja sen asukkaiden tarpeita. Se on tasapainoilua sisäilman laadun ja energiankulutuksen välillä – tehtävä, jossa teknologian, asiantuntevan suunnittelun ja käyttäytymisen tulee kulkea käsi kädessä.

Ilmanvaihdon vaikutus sisäilman laatuun

Hannukselan mukaan tarpeen mukaisella ilmanvaihdolla on suora vaikutus sisäilman laatuun. Kun ilmanvaihto vastaa todellisia tarpeita, se ei ainoastaan vähennä hiilidioksidin ja muiden epäpuhtauksien pitoisuutta, vaan myös hallitsee kosteutta ja poistaa epämiellyttäviä hajuja. Tämä luo terveellisemmän ja miellyttävämmän ympäristön, jossa on mukavampi oleskella ja työskennellä.
Teknologian hyödyntäminen

Teknologia tarjoaa ratkaisun moniin ilmanvaihdon haasteisiin. Sen osalta on hyvä huomioida, että valitettavasti kaikki järjestelmät eivät täysin pysty vastaamaan modernin ilmanvaihdon vaatimuksiin, ja uusien järjestelmien integrointi vanhoihin rakennuksiin voi olla monimutkaista.

Ratkaisuja ilmanvaihdon haasteisiin ovat esimerkiksi aikaohjaus ja mahdolliset IV-koneen keräämät datat. Näiden avulla voidaan säätää ilmavirtauksia tilojen käytön mukaan, esimerkiksi tehostamalla ilmanvaihtoa tiloissa, joissa on enemmän ihmisiä.

”Muuttuvilla ilmavirtasäätimillä (IMS) voidaan puolestaan optimoida ilmavirtausta kunkin tilan tarpeiden mukaan,” Hannuksela lisää.

Käyttäjien rooli ja tulevaisuuden näkymät

Ilmavaihdon tarpeenmukaisuus ei ole pelkästään teknologiaa ja suunnittelua. Rakennusten käyttäjillä – meillä kaikilla – on merkittävä rooli sen onnistumisessa. Lisäksi, tulevaisuuden innovaatiot lupaavat tehdä ilmavaihdon hallinnasta entistä älykkäämpää ja energiatehokkaampaa. Hannuksela antaa arvokkaita näkemyksiä tästä näkökulmasta:

”Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus muuttuu, kun käyttäjä yrittää vaikuttaa omatoimisesti ilmanvaihtoon esimerkiksi vaihtamalla lämpötilaa tai avaamalla ikkunoita tai ovia.”

Käyttäjien toimet voivat sekä parantaa että heikentää ilmanvaihdon tehokkuutta. Tästä syystä Ilmastointitohtorit haluaa painottaa, että käyttäjien on tärkeää ymmärtää miten heidän oma toimintansa vaikuttaa ilmanvaihtoon ja sisäilman laatuun.

Koulutuksen ja tietoisuuden merkitys

Tietoisuuden lisääminen ja koulutus ovat avainasemassa ilmavaihdon tarpeenmukaisuuden varmistamisessa.

”Paras tapa pitää ilmanvaihto tarpeenmukaisena ja vaikuttaa sisäilmaan on olla yhteydessä huollosta vastaavaan instanssiin,” Hannuksela suosittelee.

Tämä tarkoittaa, että rakennusten ylläpidon ja käyttäjien välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Teknologian kehittyessä ilmavaihtojärjestelmät muuttuvat yhä älykkäämmiksi. Anturit, älykkäät ohjelmistot ja muuttuvat ilmavirtasäätimet ovat vasta alkua. Tulevaisuudessa voimme odottaa entistä enemmän automatisoituja ja oppivia järjestelmiä, jotka säätävät ilmanvaihtoa reaaliaikaisesti ja ennakoivasti, perustuen sekä sisäilman laatutietoihin että ennustettuihin käyttötarpeisiin.

Ilmavaihdon tarpeenmukaisuus on monitahoinen haaste, joka vaatii yhteistyötä suunnittelijoiden, teknologian kehittäjien ja ennen kaikkea meidän käyttäjien välillä.

Ilmastointitohtorien Hannuksela korostaa, että jokaisen roolin ymmärtäminen ja arvostaminen vaikka siellä oman kodin ekosysteemissä mahdollistaa, että voimme saavuttaa paitsi paremman sisäilman laadun myös merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa.