fbpx

Miksi yksi mittaus ja säätökerta venttiiliä kohden ei ole riittävä?

Yhden kierroksen ilmamäärä mittauksen ja säädön, on todettu aiheuttavan väärän kuvan kiinteistöjen ilmamääristä. Tiesitkö, että kun kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää mitataan ja säädetään, vaatii mittaus ja säätö yleensä 4-6 mittaus ja säätökierrosta kullakin venttiilille / päätelaitteella. Kun muutat yhden tulo tai poistoilmanventtiilin ilmamäärä tai painetta, vaikuttaa tämä myös muiden järjestelmässä olevien venttiilien ilmamäärään.

Pahimmassa tapauksessa väärin säädetty ilmanvaihtojärjestelmä voi aiheuttaa voimakasta vaihtelua kiinteistön paine-erojen välillä, joka voi johtaa voimakkaaseen yli tai alipaineeseen. Liiallisesta yli tai alipaineesta voit katsoa lisää oheisesta linkistä: Taloyhtiöiden sisäilmawebinaari

Oikein suunniteltu ja säädetty ilmanvaihtojärjestelmä on sisäilmaltaan hajuton, vedoton ja miellyttävä. Se on myös energiatehokas ja aiheesta voit lukea lisää case-esimerkki artikkelistamme: 25 000€ säästö energiakustannuksiin ilmanvaihdon ylläpidolla.

 

 

Energian säästöä ilmanvaihdon mittauksella ja säädöllä

Kiinteistön ilmamäärien mittaus ja säätötyö on erinomainen työkalu ja työmenetelmä ilmanvaihtojärjestelmän ”pullonkaulojen” sekä muiden ilmanvaihtojärjestelmän energiaa hukkaavien epäkohtien löytämiseen. Siksi käytämme kohteissa suhteellista mittaus ja säätötapaa, joka mahdollistaa ilmanvaihtojärjestelmän säädön oikein ja jonka ansiosta ilmanvaihto säädetään oikein ja pienimmällä mahdollisella paine-erolla. Tämä näkyy edelleen suoraan kiinteistön sähkö ja lämpöenergian kulutuksessa sekä pienenä paine-erona pihailman ja sisäilman välillä, poistaen mahdolliset riskit liialliselle alipaineelle tai rakenteita vaurioittavalle ylipaineelle. Muistathan siis, ilmanvaihtojärjestelemä, on juuri niin hyvä kuin järjestelmän huonoin paikka.

     

    Mitä kaikkea mittaus ja säätötyön yhteydessä kiinteistössä tulisi tehdä? Entä mitä ohjeiden ja määräysten mukaisesta mittauspöytäkirjasta tulisi ilmetä?

    Ilmanäärien mittauspöytäkirja

    Omakotitalot

    Yritykset ja asunto-osakeyhtiöt